Krisisberaad

Krisisberaad van die Solidariteit Beweging wat op 5 Mei 2015 plaasgevind het. Ons is hier om te bly!

Die Solidariteit Beweging het sy lede na ’n krisisberaad op Dinsdag 5 Mei 2015 opgeroep en was gerig aan die lede van Solidariteit, AfriForum, die Helpende Hand en die FAK. Die doel van die beraad was om te besin oor die groeiende krisis in die land en hoe die uitwerking daarvan op ons lede en ons gemeenskap hanteer moet word.

Die beraad het die toenemende tekens dat die agteruitgang in die land besig is om momentum te kry onder die soeklig geplaas en planne op die tafel geplaas om die Afrikaner-gemeenskap daarteen te beskerm.

Die tema van die beraad was: Ons is hier om te bly!

Die beraad het op vier fokuspunte gekonsentreer:

 • Die groeiende gevaar van staatsverval;
 • Die toenemende tekens dat die regering teen Afrikaners begin regeer;
 • Die bekendstelling van ’n tussentydse aksieplan as antwoord op die staatsverval en verontregting van Afrikaners; en
 • Die verkryging van ’n mandaat vir die aanstelling van ’n taakspan van die Solidariteit Beweging om ’n omvattende strategie vir die toekoms uit te werk.

Onderwerpe wat bespreek is, sluit die volgende in:

Kundiges van die Solidariteit Beweging het onder meer die volgende brandpunte bespreek:

 • Die verslegtende veiligheidstoestand in die land;
 • Die krisis in die land se infrastruktuur, waarvan Eskom ’n sprekende voorbeeld is;
 • Die verskerping van rassewette onder die dekmantel van “regstellende aksie”;
 • Die groeiende rasse-onverdraagsaamheid;
 • Die gevaar dat meerderheidsregering in meerderheidsoorheersing ontaard;
 • Die vandalisering van Afrikanermonumente en die regering se planne daarmee;
 • Die voortdurende veldtog om Afrikaanse skole te verengels;
 • Die munisipale verval in die land;
 • Die groeiende staatsinmenging in besigheid onder die dekmantel van SEB;
 • Die bedreiging van die regsorde in die algemeen en eiendomsreg in die besonder;
 • Die benadeling van ons taal en kultuur deur die owerhede;
 • Die kriminalisering van die Afrikaner se geskiedenis;
 • Swak regering en korrupsie;
 • Werkloosheid;
 • Die verswakking van rassebetrekkinge; en
 • Ander brandpunte wat aandag verdien.

’n Aksieplan om hierdie en ander brandpunte te hanteer is bekendgestel, terwyl ’n mandaat gevra is om ’n spesiale taakspan van die Solidariteit Beweging in die lewe te roep om ’n omvattende strategie vir die toekoms uit te werk.

 

 • Volg ons op Twitter